Diagnostyka laboratoryjna

Właściwie postawiona diagnoza jest kluczem do odpowiedniego leczenia