Nasz zespół

lek.wet Jarosław Kończaklek.wet Jerzy Kończaklek. wet Joanna Kończaklek. wet Marta Goliszewska


lek. wet Jarosław Kończak
ur. 20.01.1956 r.

  • 1971-1976 – Technikum Weterynaryjne we Wrześni
  • 1976-1981 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR w Lublinie


lek.wet Jerzy Kończak
ur. 05.10.1979 r.

  • 1998-2004 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn
  • 11.10.2008 – Tytuł specjalisty z zakresu chirurgia weterynaryjna WMW UWM Olsztyn
  •  27.05.2017– Tytuł specjalisty z radiologii weterynaryjnej WMW UP Wrocław


lek. wet Joanna Kończak
ur. 17.02.1977 r.

  • 1997-2004 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn


lek.wet. Marta Goliszewska

  • 2009-2015 – Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM Olsztyn